Björkhalla Gård - vi ser individen

Vi vänder oss till företag, organisationer och kommuner, som är i behov av visst stöd till sin personal eller sina brukare. 
Detta kan ske i form av förebyggande hälsofrämjande insatser, arbetsträning eller med eftervård. 


Björkhalla Gård arbetar med Grön Rehabilitering, vilket innefattar friskvård, förebyggande stresshantering, rehabilitering för personer med stressrelaterad ohälsa samt Grön omsorg för personer med behov av arbetsträning

Vi arbetar både förebyggande, med utbildning, rådgivning och konsultativa insatser samt med rehabilitering.

Vi samarbetar med flera aktörer inom friskvård, hälsa och personlig utveckling.Förebygga

Utbildning

Vi utbildar, coachar och ger konsultation till chefer och medarbetare i den dagliga hanteringen av stress och hur den kan hanteras och förebyggas. 

Du kan boka ett utbildningspaket för personalen i stresshantering eller ett chefspaket, där du som ledare får lära dig att se signalerna och kunna göra en insats innan det är försent. 

Vi kan självklart även individanpassa insatser efter just era behov och förutsättningar.

Rehabilitera

Eftervård

På björkhalla Gård använder vi djuren och naturen i den läkande processen efter att en person har varit långtidssjukskriven för ex stressrelaterad ohälsa eller annan allvarlig, långvarig sjukdom.

Vägen tillbaka till arbete kan vara lång och svår och vi är länken mellan den ordinarie vita vården och arbete. Det kan också vara ett alternativ till den vita vården. 

Vi har ett program som stödjer individen, chefen och arbetslaget för att få tillbaka personen i arbete på ett lyckat sätt. 

Arbetsträna

Dagverksamhet

Att ha en sysselsättning som ger något, skapar mening och känsla av sammanhang, är utmanade och roligt är viktigt för alla, oavsett ålder, kapacitet, etnicitet eller kön. 

På Björkhalla Gård får alla deltagare vara med i verksamheten på sina villkor och utföra sysslor efter sin förmåga. 

Vi erbjuder även samtalsterapi, yoga, flowlearning mm.

Våra ledord är kvalité, trygghet, balans och utveckling.

Friskvård

Gruppaktiviteter

Att se till att personalen är frisk och mår bra är en uppgift att ta på allvar och hur personalen mår speglar hur organisationen mår och tvärt om. 

Vi erbjuder flera aktiviteter och insatser för att nå dit. Det kan handla om Mindfulness, flowlearning, yoga, Qigong och/eller coaching. Vi hjälper även till med gruppaktiviteter som effektiviserar arbetslaget.

Detta sker med fördel på Björkhalla Gård med dess vackra omgivning och rogivande atmosfär.

 

 

Vår verksamhet på gården

Deltagaren

Då alla aktiviteter är verklighetsförankrade och individanpassade ger sysselsättningen på gården en känsla av meningsfullhet, där deltagaren har möjlighet att utvecklas i sin takt efter sina förutsättningar. Verksamheten tillför deltagaren struktur och ordning i vardagen med fasta rutiner.

Djuren och naturen bidrar till deltagarens psykiska, fysiska och sociala välbefinnande. Det unika och speciella med denna verksamhet, är att den kombinerar fysisk aktivitet, kognitiva utmaningar, social interaktion, känslan av sammanhang samt möjlighet till umgänge med djur och vistelse i natur.

Hormonet oxytocin, kallas också “lugn och ro hormonet”, försätter kroppen i ett tillstånd av vila och återhämtning och utlöses till exempel vid lätt beröring, vid vistelse i lugna naturmiljöer och i rofylld kontakt med andra. Det kan vara en medmänniska eller ett djur. Natur och djur ställer inga krav, vilket kan vara mycket viktigt för personer som har låg psykisk ork.

Effekten av sysselsättningen på gården är att deltagaren får ny kunskap, personlig utveckling och balans i livet, samt hittar ett inre lugn och en trygghet i sig själv.

Aktiviteter

Vi erbjuder deltagaren att få delta/ingå i den ordinarie verksamheten på gården och med djuren. Uppgifterna vi gör är på riktigt och inga ”hitta på” övningar, vilket gör att deltagaren känner att aktiviteterna är meningsfulla. Här arbetar vi efter rutiner och struktur och alla har möjlighet att lära sig nya saker, kan påverka sin vardag och utmana sig själva.

Uppgifter som man som deltagare kan utföra här på gården kan vara utfodring och vattning av djuren och rengöring av djurstallar. Krattning, sopning av stallar och gårdsplan, snöskottning, skötsel, vattning och rensning av rabatter, odling och skötsel av växter, träd och buskar. Skötsel, reparation och underhåll av stängsel och byggnader samt övrigt underhåll. Hantering av ved och verksamheten kring det, hundpromenader och övrig skötsel/borstning av djuren, planering av naturområden, nyanläggning och skötsel av rabatter, trädgårdsland mm samt gräsklippning. Skötsel och underhåll av skog och naturområden samt skötsel och underhåll av gårdens maskiner.

Det finns alltid tid för återhämtning, reflektion och vila.

Dessutom finns det tillgång till samtalsterapi, Mindfulness, Flowlearning, Yoga, Qigong, beroende på vad kunden efterfrågar och har behov av. 


 

Stress och ohälsa

Vi har under flera miljoner år levt med och i naturen. Stress var en del av vardagen och naturen var en del av återhämtningen. Under de senaste åren, alltså en pytteliten del av hela vår tid på jorden, lever många av oss på ett helt nytt sätt, avstängda från djur och natur och har inte naturen som en del av vardagen.

Det är lätt att se vad vi behöver göra för att återfinna lugnet, lämna den långvariga stessen bakom oss och undvika utmattningssyndrom. Det är dessvärre svårare att utan hjälp, förändra sitt livsmönster och ge sig själv tid att må bra.

Vi på Björkhalla Gård stöttar dig i den processen och nedan kan du läsa mer om stress, vad den gör med vår kropp och vad du kan göra för att förhindra långvarig stress och att ”gå in i väggen”. Alla människor är dock olika och behöver olika sorters hjälp och det kan också behövas medicinering tillsammans med andra återhämtande åtgärder för att du skall må bra.

Vid (hastig) stress är det viktigt med återhämtning och det går snabbt, det tar bara några minuter om du är i harmoni med dig själv. Genom att umgås med djur och vistas ute i naturen, mår vi bättre och vi får vi en snabb återhämtning.

Våra kroppar behöver en god balans av fysisk aktivitet, bra mat och sömn och många forskare är överens om att det finns ett tydligt samband mellan folkhälsa och tillgång till naturen, som ger solljus, frisk luft och lockar till fysisk aktivitet. Naturen ger oss mindre stress, mindre smärta och mindre aggression och de som vistas i naturen i vardagen, återhämtar sig snabbare vid stress.

Stressreaktionen är en naturlig biologisk process i kroppen som startar när man behöver extra resurser. Kroppens reaktion på en sådan stressituation är inte farlig utan helt nödvändig för oss. Först när man långvarigt exponeras för stressbelastning utan chans för kroppen att återhämta sig, blir det problem.


Hur blir vi påverkade av stress?

Stress påverkar puls, blodtryck, hormonutsöndring och immunsystemet. Mer blod förs ut till musklerna, energinivån ökar och man blir mer alert samtidigt som kroppen förbereder sig på att snabbt kunna agera för att hantera situationen.

Stress påverkar det Sympatiska nervsystemet och kan påverka hela kroppen. Ny nervcellsbildning avtar och nervceller kan till och med dö. Även Kortisolhalten i kroppen ökar. Upplevelsen för den som är stressad under längre tid är att han/hon inte kan påverka sin situation eller kan hantera påfrestningarna. Vissa människor (med högre kortisolutsöndring än vanligt vid stress) får lättare förkylning när de är stressade.

Symtomen av långvarig stress varierar från individ till individ, men följande symtom är vanliga: Huvudvärk, tryck över bröstet och hjärtklappning, orolig mage, yrsel, värk i nacke och axlar är några exempel. Sömnstörningar och trötthet större delen av dagen är andra vanliga symtom.

Koncentrationen blir sämre, man kan få svårt att läsa böcker. Minnet kan påverkas och man har svårt att hålla många bollar i luften samtidigt.

Nedstämdhet, hopplöshet, depression, ökad oro och panikångestattacker är vanliga symtom. Ångest kan visa sig på olika sätt både fysiskt och psykiskt.


Vad kan du göra?

Vad du behöver göra är att minska belastningen och öka återhämtningen. Först och främst är det viktigt att förstå vad det är som gjort att du blir stressad och vad som händer i kroppen. Därefter kan du börja ditt förändringsarbete. En del går inte att ändra på, exempelvis om stressbelastningen beror på ex. sjuka anhöriga. Går det inte att förändra det som stressar dig får du inrikta dig på att förändra hur du förhåller dig till det. Din tid för återhämtning ska vara helig. Ett liv i balans innebär att du även tar dig tid att göra saker du mår bra av.


Ta hjälp av naturen

Naturen är en viktig del i återhämtningen men också en viktig del i att förbättra bland annat din mentala hälsa, kondition och motorik och förhindra hjärt- och kärlsjukdomar och diabetes.

Naturen är allmänt hälsofrämjande och det har visat sig att patienter som får se natur från sitt sjukhusfönster återhämtar sig snabbare än patienter som inte har den möjligheten. Forskning har också visat att ju närmare man har till ett grönområde, ju oftare besöker man det och desto lägre blir stressnivån.

Träning är bra men också var du tränar påverkar utgången. Träning i naturen har större positiv effekt och påverkan på vår kropp, både för läkning, välmående och för interlektet.

Att komma till oss på Björkhalla Gård, ger en positiv effekt oavsett om du är här för avslappning, aktivitet eller utbildning. Gården ligger i Östra Frölunda, ca 9 mil från Göteborg och kantas av skogar och berg, odlingslandskap och vatten. Vi vet att naturen skapar ett lugn och när vi är avslappnade tar vi lättare in nya intryck och ny kunskap.

Källor:
Häfte: Blir man sjuk av stress? Om utmattning och återhämtning
ISM – Institutet för stressmedicin
För mer information: www.stressmedicin.com
Roger Ulrich, Texas A&M University, USA
Patrik Grahn, SLU Alnarp
Terry Hartig, Uppsala universitet
Gunnar Ahlborg, Institutet för stressmedicin i Göteborg