Mål
Vi kan erbjuda meningsfulla aktiviteter där vi ger deltagaren individanpassad sysselsättning, där han eller hon får känna ett sammanhang, göra nytta och utvecklas. Detta leder till mer självständiga individer, som är i mindre behov av omsorg, alternativt kan återgå/komma ut på arbetsmarknaden eller annan sysselsättning, studier eller starta eget företag, beroende på målgrupp.

Vision
Björkhalla Gård erbjuder aktiviteter, anpassade efter individens behov, där kvalité, trygghet, balans och utveckling är våra ledord.

Björkhalla Gård ligger vackert beläget på bergen ovanför byn Östra Frölunda med varierande, vacker natur runt omkring. 

Gården är ett gammalt soldattorp från 1700-talet som sedan blev ett litet jordbruk i början av 1900-talet.

Idag finns här lite smådjur, sällskapsdjur och hästar, som alla är en del av gården med dess verksamhet. 

Gå gärna in och Gilla oss på Facebook.